Ana Sayfa   Haberler
Son Mesaj - Gorüntülenemiyor
Yaygaları Görmek İçin Üye Olmalısınız.

Haberler

Haberler->Bankacılık Sektörü'nden Haberler->Banka sandıkları (A Sandıkları) 2007 sonunda tarih olacak   
Banka sandıkları (A Sandıkları) 2007 sonunda tarih olacak

Banka sandıkları (A Sandıkları) 2007 sonunda tarih olacak


ÜYELERİNE sosyal güvenlik sisteminden daha fazla imkan sağlayan banka sandıkları 31 Aralık 2007 tarihinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredilecek, Devir esaslarına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı da 15 Aralık’da yayınlandı.
Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20.maddesine göre, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri,ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettiği birlikler personelinin malûllük, yaşlılık ve ölümlerinde yardım yapmak üzere, emekli sandıkları kurabilmektedir. Halen yaklaşık 17 civarında sandık bulunmaktadır.
Çalışanların maaşlarından yapılan kesintiler ve bankaların aktardığı kaynaklarla mensuplarına SSK’dan daha fazla sağlık ve sosyal yardım sunan sandıkların bu ayrıcalığı Bankacılık Kanunu’nda yapılan düzenleme ile sona eriyor.

GEÇİŞ SÜRESİ VERİLMİŞTİ

Bankalar Kanunu’nun Geçici 7’nci maddesinde “506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesi Kapsamında sandık ve vakıfları bulunan bankalar durumlarını 31.12.2007 tarihine kadar 58’inci madde hükmüne uygun hale getirmek zorundadırlar” denilerek bankalara bir geçiş süresi verilmişti. Aynı Kanun’un geçici 23’üncü maddesinde ise, 506 sayılı Kanun’un geçici 20’nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları,sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortasından aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahipleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumu’na devredilerek 506 sayılı Kanun kapsamına alınacağı, devir tarihi itibarıyla sandık iştirakçileri 506 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılacağı belirtilmiştir.

KAYNAK AKTARILAMAYACAK

15 Aralık 2006 tarihli resmi Gazete’de yayınlanan 2006/11345 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları,sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile iş kazası ve meslek hastalığı, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortasından gelir ve aylık bağlanmış olanlar ile bunların hak sahiplerinin Sosyal Sigortalar Kurumu’na (Sosyal Güvenlik Kurumu) devir işlemlerine ve bu konudaki ilgili hükümlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bankalar Kanunu’na göre, bankalarca münhasıran çalışanlarına ait olmak üzere sağlık ve sosyal yardım,emeklilik, ihtiyat ve tasarruf sağlama amaçlarıyla kurulan sandık ve vakıflara açıklarının kapatılması için kaynak aktarılamayacaktır.Gönderen Yönetici, Perşembe, 22 Şubat 2007 18:03, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2004-2006 mkportal.it

MKPortal ©2003-2006 mkportal.it