Ana Sayfa   Haberler
Son Mesaj - Gorüntülenemiyor
Yaygaları Görmek İçin Üye Olmalısınız.

Haberler

Haberler->Dernek Haberleri->TÜRK TİCARET BANKASI EMEKLİLERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI   
TÜRK TİCARET BANKASI EMEKLİLERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

TÜRK TİCARET BANKASI EMEKLİLERİ
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
24.05.2009 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Genel Kurul toplantısı, 17.05.2009 tarihinde çoğunluk sağlanamadığından dolayı yapılamamış olup bu kez çoğunluk aranmaksızın 24.05.2009 Pazar günü, saat 12.00 '
da Mecidiyeköy Kültür Merkezi Kat Otoparkı Kat:6 Mecidiyeköy – İstanbul adresinde toplandı

Gündemin 1. Maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ŞERAFETTİN LİVADA tarafından yapılan açış konuşması ile başlandı. Yapılan yoklama sonucu Dernek Tüzük hükümlerine göre çoğunluğun hazır bulunduğu tespit edildi ve nisapla ilgili tutanak tutuldu.

Gündemin 2. Maddesi gereğince; Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ve silah arkadaşları ile ebediyete intikal etmiş; Devlet Büyükleri, Bankamızın kurucuları ve mensuplarımız için saygı duruşunda bulunuldu.

Gündemin 3. Maddesi gereğince; Dernek Tüzüğünün 17. Maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda Divan Başkanlığına Sayın ALİ RIZA ADAŞ, Başkan Vekilliğine Sayın TAYYAR ÇEVİKKAYA, Yazmanlıklara Sayın GÜLDEN ÇİÇEK ve Sayın İLHAN ESEN'in getirilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edilerek Başkanlık Divanı oluşturuldu.

Gündem Divanca okundu ve gündem bu haliyle oya sunularak oy birliği ile kabul edilerek gündem kesinleşti.

Gündemin 4. Maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Şerafettin LİVADA, bilanço ve gelir-gider çizelgeleri Yönetim Kurulu üyesi Vildan ORDU tarafından okundu.

Gündemin 5. Maddesi gereğince; Denetim Kurulu Raporu Denetim Kurulu Üyesi Sayın OSMAN TEKİN tarafından okundu.

Gündemin 6. Maddesi gereğince; Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları üzerine görüşme açıldı. Söz alan olmadı.

Gündemin 7. Maddesi gereğince; Faaliyet Dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu ve oy birliği ile ibra edildi.

Gündemin 8. Maddesi gereğince; “Tüzüğün 36. maddesine istinaden; ileride diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere oluşturulacak olan platforma ve/veya platformlara katılma kararının alınmasını ve buralarda Derneğimizi temsil etmek üzere Sayın Eşref OSMANAĞAOĞLU ' nun, Sayın Osman FİDE'nin ve Sayın Şerafettin LİVADA'nın görevlendirilmesi hususunda karar alınmasını ve önergemizin tutanağa geçirilmesini talep ederiz.” Şeklindeki önerge okundu, oya sunuldu oy birliğince kabul edildi.

Gündemin 9. Maddesi gereğince; Dernek Lokali ve Merkezi olarak taşınmaz mal alımı konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu da oya sunuldu, Dernek Yönetimini temsilen Başkan Yardımcısı Eşref OSMANAĞAOĞLU lehte konuşarak dernek için gayrimenkul alınması gerekliliğini vurguladı. Madde oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 10. Maddesi gereğince; Gelecek Dönem Tahmini Bütçesi Sayın Şerafettin LİVADA tarafından okundu, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 11. Maddesi gereğince; Verilen önerge ile, “Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Danışma Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçiminde; Oy pusulası olarak “BLOK LİSTE” kullanılmasına ve bu Kurulların seçiminde tek liste var ise yöntem olarak “AÇIK OY”, birden çok liste var ise yöntem olarak “GİZLİ OY, AÇIK VE ARALIKSIZ SAYIM” esasının uygulanması hususunun Genel Kurulca karara bağlanmasını ve önergemizin tutanağa geçirilmesini talep ederiz.” Şeklinde önerge verildi. Önerge oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Danışma Kurulu asıl üyelerinin ve yedeklerinin seçimine geçmek için Divan Başkanınca adaylık önergeleri istendi. Seçime geçildi. Tek liste olduğu için yapılan açık oylama neticesinde aşağıdaki adayların salt çoğunlukla seçildikleri Divan Başkanlığınca ilan edildi.

YÖNETİM KURULU

 

ASIL ÜYELER
YEDEK ÜYELER
1-Şerafettin LİVADA
2-Eşref OSMANAĞAOĞLU
3-Osman FİDE
4-Vildan ORDU
5-Sergül GÖZBEBEĞİ

1-Ali YILDIZ
2-Fevzi ÇOŞKUN
3-Mukadder EMİROSMANOĞLU
4-Yaşar KARAMANOĞULLAR
5-Turan SORAN


 

DENETİM KURULU
ASIL ÜYELER
YEDEK ÜYELER
1-K.Mehmet TEZCAN
2-Mehmet ESEN
3-Mustafa GÖKKAYA

1-Sadık KAYA
2-Muharrem ÇİĞDEM
3-Hülya ARIKOVANLI

 

DANIŞMA KURULU:
ASIL
1-ALİ RIZA ADAŞ
2-NEZDET BARIŞ
3-MUSTAFA BAYRAK
4-AZMİ SAYIL
5-H.AVNİ AYANTÜRK
6-A.FAİK ÖZONUR
7-HÜLYA ARIKOVANLI
8-VİLDAN BEK
9-AHMET CEMAL ÇOLAK
10-F.NESRİN YILDIRIM
11-SELMA ÇALIŞKAN
12-K.SÜLEYMAN ORDU
13-İSMET BALCI
14-TURGUT HACIEFENDİOĞLU
15-YILMAZ GÜRAK
16-YUNUS GURBETOĞLU
17-OYA ULUOCAK

YEDEK
1-İLHAN ESEN
2-İSMAİL ANTÇOK
3-RECEP BİNKANAT
4-İSMAİL RAHMİ ULİÇ
5-SADIK GÜNEY

Gündemin 12.Maddesi gereğince; Yeni seçilen Yönetim Kurulu'nu temsil'en Sayın Şerafettin LİVADA teşekkür konuşması yaparak gelecek dönem için iyi dilek ve temennilerde bulundu. Üyelerimizden İnci PEKSÖZ söz alarak dernek merkezi kirasını sordu, Sayın Şerafettin LİVADA kiranın 3 yıl artırılmadığını ifade etti.

Gündemin 13. Maddesi gereğince; Gündemde görüşülecek başka bir madde kalmadığından Divan Başkanı ALİ RIZA ADAŞ teşekkür konuşması ile Genel Kurul Toplantısına son verildi. 24.05.2009


GENEL KURUL TOPLANTISI:


ALİ RIZA ADAŞ
DİVAN BAŞKANI


TAYYAR ÇEVİKKAYA
BAŞKAN VEKİLİ
GÜLDEN ÇİÇEK
YAZMAN
İLHAN ESEN
YAZMAN

 
Gönderen Editör, Pazartesi, 25 May 2009 10:31, Yorumlar(6)
Yorumlar
Editör
02 Haz 2009
Sayın Erman ULUSOY,

TÜRK TİCARET BANKASI EMEKLİLERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ'ne ait 2008 yılı bilanco ve gelir tablosunu aşağıdaki bağlantıdan görebilirsiniz.

http://www.turkbank-emeklidernek.org/2008_bilanco.htm

İyi Günler.
ERMAN ULUSOY
31 May 2009
Türk Ticaret Bankası Emeklileri Yardımlaşma Derneği Olağan Genel Kurulunda,yönetime seçilen arkadaşları tebrik eder ve görevlerinin hayırlı olmasını dilerim.
Editör tarafından siteye,Genel kurulda gerçekleşen etkinlikle ilgili maddeler eklenmiş fakat,Derneğin Gelir-Gider hesapları ve Bilançosu eklenilmeye unutulmuş.Bütün Türk Banklılar gibi bende merak ettiğim için,Gelir_Gider hesapları ile Bilançonun Site portalında yayınlanmasını,yetkililerden ve de site editöründen rica ediyorum.
Erman Ulusoy/KIRKLARELİ
ŞERAFETTIN LIVADA
28 May 2009
Sayın Nuh ÇETİN,

5253 Sayılı Dernekler Kanununda da (madde:25) vurgulandığı üzere

Dernekler, amaçları ile ilgili bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, resmi ve gayri resmi kuruluşlar nezdinde kesin ve etkili girişimlerde bulunarak, üyelerinin hak ve menfaatlerini mevcut kanunlar muvacehesinde korumaya yönelik olarak kendi aralarında olabileceği gibi Sendika, Vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere yetkili organlarının kararı ile birliktelikler (platform/platformlar) oluşturabilirler.

Burada Genel Kuruldan, hem bu birlikteliğe iştirak edebilme, hemde bu birliktelikte Derneğimizi temsilen bahis konusu edilen yönetici kişilerin temsilci olarak görevlendirilebilmesi talebinde bulunulmuştur. Ve Genel Kurulunca onaylanmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim,

İyi günler
NUH ÇETIN
25 May 2009
Derneğin yeni organların seçilen mensuplarımıza başarılar diliyorum.
Gündemin 8.inci maddesinde yer alan “Tüzüğün 36. maddesine istinaden; ileride diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere oluşturulacak olan platforma ve/veya platformlara katılma kararının alınmasını.." şeklinde devam eden kararın gerekçesi hakkında bir açıklama yapılırsa sevinirim.
Saygılarımla..
ŞERAFETTIN LIVADA
25 May 2009
Sayın Ali BOLAT,

Dernek yöneticiliği sosyal bir hadise olup gönüllülük esasına dayanır. Dernekler kanununda ve sadece bizim değil, ülke genelindeki tüm diğer dernek tüzüklerinde Genel Kurulun onayıyla "ücret ödemesi yapılabileceği" yer almasına rağmen, 13 yıldır bizim derneğimizle birlikte hiçbir derneğimizde böyle bir uygulama kesinlikle söz konusu olmamıştır. Bizim İstanbul derneğimiz 3.000 üyeli bir dernek olup asgari ücretle çalışan 2 personelimiz dışında ücret alan herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi bulunmamaktadır. Tayyar bey sadece Genel Kurul Divan Heyetinde görev almıştır. Genel Kurul'un bitmesiyle 2 saatlik görevi sona ermiştir. Ayrıca Tayyar Bey, derneğin hiçbir organında görev almamaktadır. Bu nedenle Sayın Tayyar Bey'e karşı yapmış olduğunuz suçlama çok nahoştur.

Bizim derneğimize üye olmamanıza rağmen, tarafımıza yönelttiğiniz nahoş ithamınıza karşılık yaptığım açıklamanın yeterli olduğunu düşünüyorum.

Teşekkür ederim, iyi günler.
ALI BOLAT
25 May 2009
Gördüğüm kadarıyla maaşlara her hangi bir fark yok inşallah yönetim , denetim ve danışma larda fark almamıştır umarım .
Sayın Tayyar bey hani bir ara ben buradan her hangi bir ücret almadan çalışıyorum diyordun,Yeni göreve atanmışsın hayırlı olsun bundan sora herhalde ücret alırsın tüm arkadaşların yeni görevi vatana millete hayırlı olsun


MKPNews ©2004-2006 mkportal.it

MKPortal ©2003-2006 mkportal.it